Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIZ' ın "Travma Vakalarında Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi" İsimli Kitabı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük ve yıkıcı depremlerin yarattığı psikolojik travma sonucunda hayatta kalan bireylerde görülen en büyük sorunlar arasında anksiyete bozuklukları ve travma sonrası stres bozukları bulunmaktadır. Bu sorunları geliştiren bireylerin ruhsal açıdan sağaltımları ve iyilik hallerinin tekrar yerine getirilmesi açısından etkili terapi yaklaşım ve müdahalelerine yönelik olarak büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu bu kitap tam olarak da bu ihtiyaca dönük olarak hazırlanmış ve ruh sağlığı uzmanlarının hizmetine sunulmuştur.

Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi ilk geliştirildiği dönemde anksiyete sorunlarına karşı kanıta dayalı bir yaklaşım sunarak etkili sonuçlar göstermiştir. Daha sonrasında Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’na (TSSB) yönelik geliştirilen kuramı ve uygulamalarıyla oldukça etkili sonuçlar vermiş ve TSSB’nin tedavisinde kullanılan yaklaşımlar arasında önde gelen yerini almıştır. Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisinin, TSSB’nin tedavisinde ve terapisinde başta Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) Klinik Uygulama Kılavuzunda, Dünya Sağlık Örgütü’nün Ruh Sağlığı Kılavuzları ile Birleşik Krallık (İngiltere) Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü’nün yayınladığı NICE Rehberinde en önemli ve en etkili terapiler arasında olduğu vurgulanmaktadır.

Ülkemizde, Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi üzerine yazılmış herhangi bir kitap çalışması bulunmamaktadır. Bu yönüyle bir ilk kaynak olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamda kitabın, ülkemizde Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi ve TSSB’nin terapisi konusunda önemli bir boşluğu dolduracağına ve ruh sağlığı alanında terapilerle ilgili yazılı olan kaynaklar arasında bir zenginlik yaratacağına inanılmaktadır.

Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisinin oldukça yapılandırılmış, nispeten kısa süreli ve kanıt temelli etkili bir terapi olması terapinin öne çıkan önemli bazı özelliklerini oluşturmaktadır. Ayrıca anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, öfke ve karmaşık yas gibi birçok sorunda etkili olan bu terapiyi öğrenmede başta psikolojik danışmanlar, çocuk ve ergen psikiyatristleri, psikiyatristler, klinik psikologlar ve psikologlar olmak üzere ruh sağlığı çalışanları rehber niteliğindeki bu kitaptan yararlanabilirler.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.