Sıkça Sorulan Sorular

 

word.jpg

 

Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

Üniversitemize merkezi sistemle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna göre yerleştirme yapılmaktadır.

Yeni kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Yeni kayıt tarihlerini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan; ÖSYS Yerleştirme Belgenizden; ayrıca Üniversitemizin internet sayfasından da öğrenebilirsiniz.

Yeni kayıt işlemlerimi nasıl yapabilirim?

ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmışsanız,  http://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx        linkinden öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

 

PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kaydınızı üniversitemiz web sayfasından her yıl yenilenerek yayınlanan Öğrenci Kayıt Rehberi'nde belirtilen tarihler arasında online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Online kayıt(e-kayıt) zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin yine Öğrenci Kayıt Rehberinde belirtilen şahsen başvuru tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt için gerekli belgelerin aslı ile şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.

Üniversiteye yeni kaydımı süresi içinde yaptıramazsam ne olur?

Belirtilen kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.

Yeni kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorunda mıyım?

Evet, (e-devlet üzerinden kayıt işlemi hariç)kesin kaydınızı kendiniz yaptırmak zorundasınız. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilen olağan üstü durumlarda noterden vekâlet verilen birisi tarafından kayıt işlemi yapılabilir.

Yeni kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz web sayfasında Yeni Kayıt Rehberinde yayınlanmaktadır.

Eksik evrakla kayıt yaptırabilir miyim?

Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmaz. Kayıt işleminin tamamlanması için kayıt evraklarının süresi içinde ve eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Lütfen evraklarınızı zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayıp, teslim etmeye özen gösteriniz.

Üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra başka işlem yapmam gerekiyor mu?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 1. sınıf birinci yarıyıla ait dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız tarafından atanmaktadır. Ancak ders kayıt işleminizin tamamlanabilmesi için ders kayıt onay çıktısının imzalı bir nüshasını Akademik Danışmanınızdan almak zorundasınız.

Katkı payı/öğrenim ücretlerini kim belirler?

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kimler katkı payı/öğrenim ücreti öder?

Birinci öğretim programlarında program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

 

Bir Yükseköğretim Programına kayıtlı iken ikinci bir Yükseköğretim Programına (Çift Anadal Programları hariç) kayıt yaptıran öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim ücreti öderler.

Kimler katkı payı ödemez?

Şehit ve gazi çocukları öğrenci katkı payından muaftır.

Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?

Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri taktirde özürlülük oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılacaktır.

Yıllara Göre Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle ilgili Bakanlar Kurulu Kararları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

 

KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme, ara sınavı, yılsonu sınavı ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav tarihleri ilgili birimce belirlenerek öğrencilere duyurulur.

 

(Değişik: RG-05/01/2016-29584). Yarıyıl içi çalışmalar veya ikinci ara sınav gerektiren derslerin ikinci ara sınav takvimleri, bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından belirlenir.

 

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Kaydımı nereden yenileyebilirim?

Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinin ilk kaydı (Güz Dönemi) Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 1. Sınıf Bahar dönemi ve sonrası için kayıt yenileme işlemlerini ise öğrencilerimizin kendileri yapmak zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi OBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci alacağı derslerin seçimini yaptıktan sonra danışman onayına göndermekte ve öğrenciye atanan danışman onay verdikten sonra kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.

Süresi içinde kayıt yenileme işlemini yapamazsam ne olur?

Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinizi ve katkı payını yatırmanız kaydınızın yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydını da mutlaka yaptırmak zorundasınız.

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı takdirde hangi yol izlenmelidir?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime ekle-sil haftası içinde yapmalıdırlar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini kabul tarihinden sonraki ilk beş iş günü içinde tamamlamak zorundadırlar.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder.

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle mi almalıyım?

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersleri siz kendiniz isterseniz seçebilirsiniz.

Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi toplamının bir azami miktarı var mıdır?

Evet vardır. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Ancak varsa öğrencinin önceki yarıyıllarda alamadıkları dersler, başarısız olduğu dersler ve bulundukları yarıyıldaki dersler ile birlikte en fazla 40 AKTS toplamını geçemez. Son sınıf öğrencilerinden mezun durumunda olanlar için bir yarıyılda alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limiti, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan güz ve bahar yarıyıllarında birer ders ile aşılabilir.

Üst sınıftan veya yarıyıldan ders alma koşulları nelerdir?

Akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıldan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir.

Yoklama ve sınav listesinde ismim görünmüyorsa ne yapmalıyım?

Bu konuda bir çok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, ilgili dersi bir başka şubeden alıyor olabilirsiniz. En kısa zamanda Öğrenci işleri Daire Başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir.

 

 

Ekle/sil haftasında hangi işlem yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında ders seçimleriyle ilgili yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekle – sil haftasında danışmanın onayı ile internet üzerinden düzeltilebilir. Bundan sonra hiçbir şekilde ders ekleme, silme ve değiştirme yapılamaz. Sadece akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.

Kayıt dondurma yapılabilir mi?

Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler.

 

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmalıyım?

Adıyaman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31. maddesi uyarınca haklı ve geçerli bir nedeninizin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulu kararıyla kayıt dondurma hakkınız var.

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç 4 hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapması gerekir.

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilmektedir. Ancak öğrenci dışında gelişen olağanüstü durumlarda bu süre uzatılabilir.

Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?

Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin dilekçeyle birimine başvurmaları durumunda askerliklerinin bitimini takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.

Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?

Kayıt dondurma başvurusu kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim öğrenim ücreti alınmaz. Dönem içersinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. 1 yıl süre ile kayıt dondurursanız 2.yarıyıla ait katkı payınızı yatırmak zorunda değilsiniz.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

 1. a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
 2. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda da kaydı silinir.

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?

Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. Öğrenci ilişik kesme formunu, ilgili yerlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğini teslim etmelidir.

 

 

Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile gerekli düzenlemelerin yapılması için başvurmanız gerekmektedir

Akademik danışman kimdir ?

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

 

 

Akademik Danışman Görev Tanımı;

 

(1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca ilgili bölümün öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlileri arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışman, sorumluluğuna verilen öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari sorunlarının çözümüne rehberlik eder.

(3) Danışman; öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme, mezuniyet gibi işlemlerinde öğrenciye/ilgili kurullara karar verme konusunda rehberlik eder. Bununla birlikte;

 1. a) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim amirine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilerek ilgili öğrencilere duyurulur.
 2. b) Öğrencinin alması gereken dersler öğretim programlarında belirlenmiştir. Danışman, öğrenciye bunlardan hangi dersleri almaları gerektiği konusunda rehberlik eder, kanuni süre içerisinde bu dersleri onaylar ve iki adet ders kayıt örneğini birisi öğrencide diğeri danışmanda kalacak şekilde hem danışman hem de öğrenci imzası ile kayıt altına alır. Seçmeli ders konuları hakkında öğrencileri aydınlatır ve ders seçiminde onlara yardımcı olur.
 3. c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil süresi içerisinde derslerini danışmanı ile birlikte düzenlerler. Düzenlenen dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

ç) Danışman her yarıyıl sonrasında, danışmanı olduğu öğrencinin dönemlik derslerini, mezun durumunda bulunan öğrenciler ile ilgili gerekli incelemeleri yapar ve mezuniyetine onay verir.

 1. d) Danışmanlık görev ve faaliyetleri denetimi ilgili birim amirleri tarafından yapılır.

Akademik danışmanımı nereden öğrenebilirim?

Öğrencilerimize mezun oluncaya kadar her yıl için akademik danışman atanır. Atanan akademik danışman isimlerine OBS sisteminden bakabilecekleri gibi fakültemiz web sayfasında (https://fenedebiyat.adiyaman.edu.tr/tr#) bölümler başlığı altında kendi bölümlerine tıkladıktan sonra menülerde yer alan danışmanlar sekmesinden de öğrenebilirler.

Yatay geçiş kontenjanlarını ve başvuru koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' YÖK'ün web sayfasında yayınlanmaktadır.

Dikey Geçiş ile Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenim görmek mümkün mü?

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz.

 

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

Ders muafiyeti için eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç yedi iş günü, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içinde ilgili bölüm/program başkanlığına başvuruda bulunmak zorundadır.

Muafiyet için hangi belgelerle nereye müracaat edilecek?

Muafiyet için öğrenci, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;

 • Transkript (not dokümü),
 • Ders içerikleri
 • Muaf olmak istediğini belirten dilekçe ile

Bölüm/Program Başkanlığına başvuruda bulunulur.

Muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

Öğrenci Belgesi nedir? Nasıl alabilirim?

Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.

Öğrenci belgesi almak için öğrencilerimiz talep formunu doldurarak başvuruda bulunabilirler. Belgede herhangi bir açıklama yapılması isteniyorsa “Belge Talep Formu” üzerinde belirtilir.

 • e-devlet üzerinden e devlet şifrenizle alabileceğiniz gibi , Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve ilgili birimlerin öğrenci işleri/bölüm sekreterliklerine bizzat başvurarak alınabilir.
 • Zorunlu hallerde Faks yolu ile başvuru kabul edilir.
 • Öğrencinin şahsi başvurusu sonucunda hazırlanan belge, öğrencinin kendisi dışındaki herhangi bir şahsa teslim edilmemektedir. Özel durumlarda öğrencinin başvuru formunda belirttiği kişilere kimlik (Fotokopileri alınarak) göstermek kaydı ile öğrencinin, öğrenci belgesi teslim edilir.

 

Transkript nedir? Nasıl alabilirim?

Öğrencilerin dönemlik olarak not dökümlerinin yer aldığı belgedir. E-devletten alınabileceği gibi Öğrenci işlerinden de edinilebilir.

Dönem Not Ortalaması nedir ?(DNO)

Öğrencilerin, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır.

Genel Not Ortalaması nedir? (GNO)

Öğrencilerin, tüm yarıyıllarda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır.

Yüksek Onur ve Onur öğrencisi olmanın şartları nelerdir?

GNO’ları 3.00–3.49 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, GNO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi olarak nitelendirilir.

 

SINAVLAR

Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?

Öğrenciler, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek dekanlık/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir.

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler mazeret ara sınav haklarını akademik takvimde gösterilen süre içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir.

Derse devam etmediğimden dolayı dersten başarısız oldum bütünleme sınavına girebilirmiyim?

Hayır. Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.

Sınav notum CC bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır, bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunuzun FD, FF,DD, DC olması gerekmektedir.

DC veya DD aldığım bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?

Notunuz en son sınavdan aldığınız not olur, yani daha önce DC olan bir dersiniz FF'e düşebilir.

Tek ders sınavlarında sınav tarihini kim belirler?

Tek ders sınavı tarihi Senato tarafından belirlenir, akademik takvimde yayınlanır.

Tek ders sınavlarını ne zaman yapılmaktadır?

Tek ders sınavları her yarıyıl sonunda yapılmaktadır.

Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

Mezuniyet durumunda bulunup da tek dersten başarısız öğrenciler ile mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına başvurmaları halinde tek ders sınavına girebilirler. Akademik Takvimde belirltilen tarihte tek ders sınavı yapılır.

Tek ders sınavını geçebilmek için kaç almalıyım?

100 üzerinden en az 50 almanız gerekmektedir.

Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına girebilir.

Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Üniversitemizde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı açılmaktadır.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler için

40 AKTS azami kredi miktarı, fazladan bir ders alınması durumunda bölümün/programın mezuniyet için öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin tamamının alınıyor olması kaydıyla, dersin kredisine bakılmaksızın bir ders ile aşılabilir.

Sınav Sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?

Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz başvurusunu yazılı olarak yaparlar.

Ham Başarı Notu nedir, nasıl hesaplanır? 50, 60 sınırları nedir?

Ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları genel not ortalaması olan yarıyıl içi notunun %40’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’sinin toplanması sonucu elde edilir. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 5)

Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS), iki yıllık Meslek Yüksekokulları için 50; dört yıllık Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokullar için 60’tir. Ham Başarı Notu bu değerin altında olan öğrencilere, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” verilir ve bu öğrenciler o dersten doğrudan kalır. Ancak notları Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS) ile Bağıl Değerlendirmeye Katılma Alt Sınırı (İstatistik değerlendirme hesabına katılacak notların Ham Başarı Notu cinsinden alt sınırı olup, 20’dir.) arasında kalan öğrencilerin notları, diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 7)

Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı (YSSNAS) nedir, nasıl hesaplanır? 50, 60 sınırları nedir?

Öğrencinin yarıyıl içi notuna bakılmaksızın yarıyıl sonu sınavında alması gereken en düşük notu ifade eder. Yarıyıl sonu sınav notu alt sınırı (YSSNAS) 100 üzerinden; iki yıllık Meslek Yüksekokulları için 50; dört yıllık Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokullar için 60’tır. Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı bu değerin altında olan öğrencilere, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” verilir ve bu öğrenciler o dersten doğrudan kalır. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 8)

 

 

 

YAZ OKULU

Üniversitemizde yaz okulu açılmakta mıdır?

Hayır, Üniversitemizde yaz okulu açılmamaktadır. Ancak gerekli şartları sağlayan öğrenciler, Üniversitemiz dışındaki yaz okullarından ders alabilir.

Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders alabilme şartları nelerdir?

1.Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredilerinin, Adıyaman Üniversitesi’nde okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olması,

 1. Alınması planlanan derslerin ve dersin içeriğinin ilgili Bölüm Başkanlığınca uygun görülmesi ve onaylanması,
 2. Alınacak derslerin en fazla toplam 10 ulusal kredi değerinde olması,
 3. Öğrencinin, Üniversiteye yerleştiği yıldaki taban puanından daha yüksek bir programın verildiği Devlet Üniversitelerinden yaz öğretiminde ders alması.

 

MEZUNİYET

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin; mezun olabilmesi için, ön lisanstan en az yüz yirmi, lisanstan en az iki yüz kırk (Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki -AKTS- krediye eşdeğer) krediyi tamamlaması gerekir.

Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi?

Azami toplam AKTS'yi doldurup, ilgili bölüm/programda okutulan bütün derslerden başarılı olması halinde mezun olabilir.

Mezun olabilmek için not ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Kayıtlı olduğunuz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini (staj, proje, uygulama vb.) başarı ile tamamladığınızda; GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşuluyla mezuniyete hak kazabilirsiniz.

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olabilir mi?

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar.

Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin aldığı her dersin en son başarı notunun AKTS kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?

Eğitim süresi dört yıl ve üzerinde olan fakültelerde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara fakülteden ayrılmaları durumunda ön lisans diploması verilir.

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?

Yerel veya ulusal bir gazeteye verilmiş kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Bir öğrencinin mezuniyet tarihi (staj hariç), akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinin son gününü izleyen iş günüdür.

Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, ne yapmalıyım?

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedenler, ulusal bir gazeteye verilmiş bir gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa diploması verilir.

Diploma işlemlerim için nereye başvurmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Diplomasını alırken hangi belgeler verilir?

Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağı ilişik kesme belgesini ilgili birimlere onaylattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki Mezuniyet, Diploma ve Askerlik İşlemleri Birimine vermek zorundadır. Eğer, öğrenci geçici mezuniyet belgesi almışsa geçici mezuniyet belgesinin aslını ve öğrenci kimlik kartını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili birime teslim etmek zorundadır.

Diplomada hangi bilgiler bulunur?

Diplomada, öğrencinin adı-soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, TC kimlik numarası, diploma numarası, diploma tarihi, diploma düzenleme tarihi bulunur.

Diplomayı kim teslim almalıdır?

Öğrenci diplomasını ilişik kesme belgesini vermek koşuluyla, 2 şekilde teslim alabilir.

 1. Kendisi alabilir
 2. Vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs alabilir.

Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diploma bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybına dair ulusal gazeteye verdiği ilan ve dilekçeyle başvuran mezunlara, ikinci nüsha diploma düzenlenir. Bu belge üzerinde kayıptan dolayı verildiğini belirtir ibare bulunur. Verilecek belge, öğrencinin mezun olduğu tarihteki bilgilerine göre düzenlenir.

Burs nedir?

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
 • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
 • Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
 • ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
 • Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
 • Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler,

 • Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
 • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
 • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler

burstan yararlanamazlar.

Öğrenim Kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası her ikiside ölü vb.),
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
 • Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
 • Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
 • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç)
 • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 • Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
 • Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
 • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
 • Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

Öğrenim Kredisinin Kesilme Sebepleri Nelerdir?

 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
 • Öğretim kurumunun kapatılması,
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
 • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

Bursun Kesilme Sebepleri Nelerdir?

 • Başarısız olması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
 • Öğretim kurumunun kapatılması,
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
 • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Burs Alan Öğrencilere Başarısızlık veya Vazgeçme Sebebiyle Öğrenim Kredisi Verilmesi

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.

 

 word1.jpg

Soru-: Birinci sınıfım. Kayıt yenileme yapmam gerekiyor mu?

Cevap: Evet, sadece bahar dönemi için ders kaydınızı kendiniz yenileyip derslerinizi seçmeli ve danışmanınıza onaylatmalısınız.

 

Soru: Birinci sınıfım üstten ders alabilir miyim?

Cevap: Hayır, ilk yılın ilk döneminde üstten ders alamazsınız. En az 2 dönem okuyup 3. dönem için üstten ders alabilirsiniz.

 

Soru: Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi mi öncelikle almalıyım?

Cevap: Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersleri siz kendiniz isterseniz seçebilirsiniz.

 

Soru: Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı takdirde hangi yol izlenmelidir?

Cevap: Akademik Takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime ekle-sil haftası içinde yapmalıdırlar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini kabul tarihinden sonraki ilk beş iş günü içinde tamamlamak zorundadırlar.

 

Soru: Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Cevap: Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder.

 

Soru: Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Cevap: Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilmektedir. Ancak öğrenci dışında gelişen olağanüstü durumlarda bu süre uzatılabilir.

 

Soru: Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Cevap: a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

 1. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğiuyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.
 2. c) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda kaydı silinir.

Soru: Öğrenci Değişim Programları nelerdir ve nereden bilgi alabilirim?

Cevap: Üniversitemiz öğrenci değişim programları Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olup programlarla ilgili bilgileri aşağıda belirtilen adreslerden alabilirsiniz.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri https://erasmus.adiyaman.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri https://mevlana.adiyaman.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

Farabi Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://farabi.adiyaman.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

 Kaydı tamamlanan Erasmus, Mevlana ve Farabi öğrencilerin kimlik kartları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca basılmaktadır.

 

Soru: Üniversite Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemini (OBS) nasıl kullanabilirim?

Cevap: Üniversitemiz web sayfasında (https://adiyaman.edu.tr/) yer alan “OBS”  https://obs.adiyaman.edu.tr/ menüsünden öğrenci girişini seçerek karşınıza gelen ekranda Kullanıcı Adı: Öğrenci Numaranız, Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.

 

Soru: OBS ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

Cevap: 1) Öğrenci Bilgi Sistemi" ara yüzünü kullanarak ders kaydınızı, not durumlarınızı, harç durumunuzu, sınav tarihlerinizi, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz.

2) Ayrıca öğrenim belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi, yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge, %10 belgesi, onur/yüksek onur belgesi, ders içerikleri gibi belge taleplerinde bulunabilirsiniz. Bu belgeleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edebilirsiniz.

 

Soru: Üniversite Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (OBS) şifremi kaybettim/unuttum ne yapmalıyım?

Cevap: Üniversite Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine (OBS) girerken ana ekranda yazan şifre sıfırla butonuna tıklayarak kimlik bilgileri yöntemi ve e posta yöntemiyle şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu işlemleri de yapamamanız halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na uğrayarak alacağınız kullanıcı şifreniz ile OBS’ yi kullanabilirsiniz.

 

Soru: Akademik takvime nereden bakabilirim?

Cevap: Üniversitemiz Akademik Takvimine ADYÜ (adiyaman.edu.tr) web sitesinde yer alan “Akademik Takvim”  başlığı altından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bkz. https://adiyaman.edu.tr/tr/egitim/akademik-takvim

 

Soru: Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğu zaman ne yapmalıyım?

Cevap: Ad, Soyad veya nüfus kimlik bilgilerinde değişiklik ya da düzeltme olmuş ise öğrenci yeni nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat eder.

Akademik birim öğrenci işleri yetkilisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ)’nden gerekli güncellemeyi yapar.

Eğer değişiklik yeni öğrenci kimlik kartı çıkarılmasını gerektiriyorsa öğrenci, eskisini iade ederek yeni kimlik kartı talebinde bulur.

 

Soru: Ders programlarına nereden ulaşabilirim?

Cevap: Fakültemiz web sayfasının duyurular kısmında eğitim öğretimin başlamasına en geç bir hafta kala yayınlanır. Güz ve Bahar dönemleri için ayrı ayrı ders programı yayınlanır.

 

Soru: Fen Edebiyat Fakültesi hakkında nereden bilgi edinebilirim?

Cevap: Fakültemiz web sayfasını ziyaret ederek ve fef@adiyaman.edu.tr adresine mail atarak Fakültemiz hakkında istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Soru: Güz ve Bahar Yarılı ne demektir?

Cevap: Bir Eğitim Öğretim Yılı iki dönem halinde işlenir. Güz dönemi birinci dönemi ifade ederken bahar dönemi ikinci dönemi ifade etmektedir. Güz dönemi genellikle Eylül ya da Ekim aylarında başlarken Ocak ya da Şubat aylarında sona ermektedir. Bu her üniversitede farklı aylarda ya da günlerde olabilir. 

Soru: Kampüs içerisinde üniversitenin öğrencilere sağladığı bir yemek hizmeti var mı?

Cevap: Üniversitemiz tüm öğrencilerimiz için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren bir öğrenici yemekhanesine sahiptir. Öğrenci kimliğinize para yüklemek suretiyle yemekhaneden faydalanabilirsiniz.

Soru: Üniversite akademik birimlerine nasıl ulaşırım?

Cevap: Üniversitemiz tüm akademik birimlerine https://adiyaman.edu.tr/tr adresinden Akademik başlığı altında ulaşım sağlayabilirsiniz. Tüm akademik birimlerin buradan iletişim numaralarına ve adreslerine ulaşabilirsiniz.

 

 

Not : Yukarıda cevap bulamadığınız sorularınız için lütfen fef@adiyaman.edu.tr adresine mail gönderiniz.

 

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER & UYGULAMA İLKELERİ

 

 1. Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 2. Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 3. Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 4. Adıyaman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 5. Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 6. Adıyaman Üniversitesi ADYÜ Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 7. Adıyaman Üniversitesi ADYÜ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 8. Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim -Öğretim Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 9. Adıyaman Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 10. Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)
 11. Adıyaman Üniversitesi Başka Bir Yükseköğretim Kurumun Yaz Okulundan Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar (https://oidb.adiyaman.edu.tr/tr/mevzuat)

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.