Fakülte Yönetim Kurulu

 Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

 

      Kurul Başkanı

 Prof. Dr. Seyit TEMİR

 

      Prof. Üye

           

             

         Prof. Dr. Şehrabani ALLAHVERDİYEVA

 

     Prof. Üye

 Prof.Dr.Manaf MANAFLI

 

      Prof. Üye

  Doç. Dr.Gamze BARIM

 

      Doç. Üye

 Doç.Dr. Nazmi ÖZEROL

 

      Doç. Üye

                 

 foto  Yrd.Doç.Dr. Salhadin GÖK

 

     

     Yrd. Doç. Üye

 Fakülte Sekreteri / Ömer ALKAN

 

      Raportör