Fakülte Kurulu

   Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

 

                 Kurul Başkanı

    Prof. Dr. Seyit TEMİR

 

                Prof.Üye 

   Prof. Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI

 

                Prof. Üye

    Prof. Dr. Aysel SIVACI

 

               Prof. Üye

    Doç. Dr. Gamze BARIM

 

              Doç. Üye

    Doç. Dr. Tamer KAYIŞ

 

      Doç. Üye

    Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKAYA

 

            Yrd. Doç. Üye

    Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER

             

               Bölüm Başkanı Üye -Arkeoloji

    Prof. Dr. E. Rıdvan SIVACI

 

            Bölüm Başkanı Üye -Biyoloji

    Doç.Dr. Salim ÇERÇİ

 

              BölümBaşkanı Üye -Fizik

                   

                     Yrd. Doç.Dr. Sinan ÇAKIR

               Bölüm Başkanı Üye -İngilizDili ve Edebiyatı

    Doç. Dr. Adnan KURT

 

                Bölüm Başkanı Üye -Kimya

    Prof.Dr.Manaf MANAFLI

 

                 Bölüm Başkanı Üye -Matematik

                    Yrd. Doç. Dr. Fuat ŞANCI

               BölümBaşkanı Üye-Sanat Tarihi

    Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ

 

                Bölüm Başkanı Üye -Sosyoloji

    Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

               

                 Bölüm Başkanı Üye -Tarih

   Prof.Dr.İbrahim Halil TUĞLUK

 

                Bölüm Başkanı Üye -Türk Dili ve Edebiyatı

    Fakülte Sekreteri / Ömer ALKAN

               

                 Raportör