Misyon & Vizyon

   MİSYON

   Çağdaş bilimsel bilgi düzeyine sahip, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda vatanına, milletine ve kendisine fayda sağlayabilecek fikirler ve çalışmalar üretebilecek, çağın gereklerine uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına, içinde bulunduğu şehir ve bölgenin sorunlarından başlayarak bilimsel çözümler getirebilen, hem teorik hem de uygulamaya yönelik araştırmalar tasarlayıp uygulayabilen, insan haklarına saygılı, ahlaki değerlerle mücehhez kültürlü, vatanına ve milletine bağlı, topluma örnek olabilecek bireyler, bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmektir.

   VİZYON

   Fakültemiz, hem sosyal hem fen bilimleri alanında ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmayı, bu çalışmalar sonunda üretilen bilgi ve teknolojileri ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak, içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına destek olmayı, gerek yurt içi gerek yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak küresel düzeyde bilim dünyasının seçkin bir üyesi olmayı ve bilimsel bilginin gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.